Yaratıcı Drama ile Kültür Atölyeleri

Yaratıcı drama en genel tanımıyla, bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.
Yaratıcı dramanın bir çok ve önemli kazanımları vardır. Demokratik tutum ve davranış geliştirme, estetik bir yaşam biçimi oluşturabilme, grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırma, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önünü açma, sorgulama ve ifade edebilme olanağı sağlamaya çalışması gibi kazanımları bir çırpıda yazabiliriz. Yine rol oynama ve doğaçlama becerilerine paralel olarak gelişen birey de özgüvenin, kendiliğindenliğinin artması, ”duygudaşlık” ve “sempati” kavramları üzerinde bireyi düşündürmesi diğer önemli kazanımlardır.
Yaratıcı drama ile Kültür Atölyeleri başlıklarımız;

1-Ben’den Biz Olmak: Günlük yaşamdaki sıradan çemberlerimizin dışına çıkarak yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı iletişim atölyesi.

2-Sayfalar:  Anadolu’nun  ‘’Mavi Gelini’’ olarak tanınan, bizleri ‘’Homeros’’ ile tanıştıran, bugünkü kültür mirasımıza sahip çıkan, deneme ve inceleme yazarı ve bir düşün kadınının edebi yönünün yaratıcı drama yöntemiyle ele alınacağı edebiyat atölyesi.

3-Hoşgelenler: Birbirinden farklı müzik türlerinin doğuşunu, hangi türe neden yakın durduğumuz konusunda farkındalık sağlayacak olan atölyede ayrıca grubumuzla kendi müziklerimizi yaratacağımız ve hangisinin kulağa hoş geldiğini birlikte belirleyeceğimiz kazananın ve kaybedenin olmadığı gruplarımızla kendi müziğimizi oluşturacağımız keyifli bir müzik atölyesi


4-Çizgilerden Kompozisyona Yolculuk: Güncel bir toplumsal sorunu ele alacağımız ve grupça bu sorunu çizgilerle kompozisyona dönüştüreceğimiz ve çizgilerimizi birlikte yorumlayıp anlamlandıracağımız sanat eğitiminde çizgi çok önemli bir yere sahip olduğunu yaparak ve yaşayarak kavrayacağımız bir resim atölyesi.           

5-Geçmişin İzleri: Türk Kültürünün tarih içinde uğradığı değişimlerin ele alınacağı ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedeflenen tarih atölyesi

6-Tanıklarımızla Buluşma,   Yaratıcı Dramanın yöntem olarak kullanıldığı bir müze gezimizle tarihimize tanıklık eden sanat eserleri ile buluşacağımız atölye                                                                                      

7-Okurum ama Yazar mıyım? : Okurum ama yazabilir miyim diye düşünüyorsanız, herkesin kendi ölçüsünde bir yazar olduğunu fark edeceğiniz, kaleminizle kağıdın buluşmasından önce neleri biriktirmemiz gerektiğini yaparak ve yaşayarak birlikte geliştireceğimiz keyifli bir atölye.

8-Bırakacağımız Miras Var: Hepimizin genç kuşaklara bırakacağı mirasımız var. Bu mirasın ne olduğunu en güzel ve sağlıklı bir şekilde nasıl bırakacağımızı birlikte öğreneceğimiz bir atölye çalışması

9-Kendimizden Yansımalar: Güncel bir durum ya da bir olaydan yola çıkarak, çemberimizdekilerin deneyimlerini paylaşarak, hayatın farklı pencerelerinden de bakabilmeyi sağlayacak atölye çalışması.

10-Süzgecimizde Kalanlar: Tüm atölyelerin katılımcıyla birlikte gözden geçirilmesi ve katılımcılarda bıraktığı etki ile ilgili geri bildirimlerin alınması

 
Atölye süresi: 30 Saat/10 Gün
Atölye Günleri: Cumartesi
Atölye saatleri: 11:00-14:00
Atölye ücreti : Kişi başı 500TL+KDV(%18) (K.K.ile Ödeme imkanı)
Atölye Tarihleri: 6-13-20-27 Ekim-3-10-17-24 Kasım-1-8 Aralık
Atölye Lideri: Kadriye PARLAR