Yaratıcı Drama ile Kültür Atölyeleri

Yaratıcı drama en genel tanımıyla, bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.