İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Bu program, bir yöneticinin İK konuları ile ilgili bilmesi gereken konulara erişimini sağlayacak ve yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılması
•İnsan Kaynakları Planlamasının Aşamalarının Uygulanması  
•Mevcutta uygulan anketlerin incelenmesi, yapılmayan uygulamaların hayata
•Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi
•Mülakat Yöntemi Belirleme ve Mülakat Komitesi Oluşturma
•Organizasyonda eğitim prosedürünün oluşturulması
•Planlanan eğitimlerin verilmesi
•Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
•Kariyer Değişiklikleri ve Kariyer Gelişimi
Bu sistem, yönetim bilgi sistemlerinden elde edilen verilerin, araştırmalar sonucunda belirlenen müşteri memnuniyeti bilgilerinin ve ölçümlenen hizmet kalitesi değerlendirmesinin, periyodik bazda gerçekleştirilen subjektif değerleme sonuçlarının, gelir hedeflerini tutturma başarılarının ve diğer yetkinlik bazlı performans ölçümlemelerinin tümünü kapsayacak ve alınan sonuçları teşvik veya buna benzer ödüllendirme araçları ile ilişkilendirecek bir sistemin hayata geçirilmesi, yönetimin stratejik hedeflerinin tabana yayılması ve performansın stratejik hedefler paralelinde yönlendirilmesini sağlayacaktır.
•Mevcut  Durum Değerlendirmesi
•İşletmenin koyduğu global hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere farklı pozisyonlar için performans kriterlerinin tanımlanması (Hizmet seviyesi hedefleri, müşteri memnuniyet hedefleri, çalışan memnuniyet hedefleri, gelir ve karlılık hedefleri gibi kriterlerdir)
•Tüm seviyeleri içerecek ve performansa dayandırılacak bir ödüllendirme ve teşvik sisteminin kurulması
•Kurumsal değerlendirme
•Kariyer olanaklarının belirlenmesi
•Çalışanların izlenmesi ve performans değerlendirilmesi
•Kariyer olanaklarına yönelik eğitimler
Öneri sistemi, işyerinde verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi vb. her türlü pratik, uygulanabilir çözümün sistematik bir yöntemle toplanmasını ifade eder. Öneri sistemleri yoluyla; çalışanlar, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma avantajını kullanırken, organizasyonlar da bu önerilerden organizasyon hedeflerine uygun ve o hedeflere ulaşma konusunda katma değer sağlayacak olanlarını hayata geçirme avantajına sahip olacaktır. Sistem, çalışanların iş sırasında edindikleri bilgiler ve deneyimler sayesinde yüksek tecrübeye, pozitif öneri potansiyeline sahip oldukları varsayımından hareket eder. Çalışanların uzmanlığa sahip oldukları konuların yanında, deneyim ve bilgi birikiminden kaynaklanan rehberlik yapma potansiyelleri, "işi en iyi yapan bilir" görüşü doğrultusunda değerlendirilir. 
•Değerlendirmenin yapılacağı yöntemin belirlenmesi
•Ödüllendirme sisteminin içeriğinin belirlenmesi
<span style="\&quot;color:rgb(102," 102,="" 102);="" font-family:verdana;="" font-size:small\"="">•Esnek, anlaşılır ve fonksiyonel bir öneri formu oluşturulması

Danışmanlık hizmetimiz firmanıza özel olarak hazırlanacaktır.
Çalışma programı ve fiyatlandırma için lütfen iletişime geçiniz.
0242 242 1992- info@andem.net