İnsan Kaynakları Eğitimleri

İK\'cılar İçin Sözleşme Hukuku Mobbing:İş Yerinde Psikolojik Yıldırma Sözleşmeler Hukuku ve Ticari Sözleşmeler İş Başvurusu Yapacak Adaylar İçin Başarılı Mülakat Teknikleri

Muhasebe ve Finans Eğitimleri

Temel Excel Eğitimi İleri Excel Eğitimi Yöneticiler İçin Bilanço Okuma ve Diğer Mali Tabloların Analizi .....

Pazarlama ve Satış Eğitimleri

Telefonla Satış ve İkna Teknikleri Satışa Karşı Müşteri Psikolojik Savunmaları ve İkna Yöntemleri Müşteri Nasıl Kazanılır?/Nasıl Kaybedilir?-Müşteri Koçluğu

Turizm Eğitimleri

Önbüro ve Misafir ilişkileri Departmanları İçin Misafir İlişkilerine Farklı Bir Yaklaşım Misafir İlişkileri ve Önbüro Departmanları İçin Misafir İlişkileri Yönetimi Turizm İşletmelerinde Şikayet Yönetimi Eğitimi

Yönetim Eğitimleri

-Yönetici&Lider Uzmanlık Programı -Üretim Yönetiminde Yüksek Verim Alma Stratejileri .....