Yangın Eğitimi

Yangın, kontrol dışı çıkan, söndürülmediği sürece insan hayatı ve mal varlıkları için tehlike doğuran durumdur. Yangının bu nedenle en kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülmesi gerekmektedir. Ancak bundan evvel yangının çıkmasının engellenmesi en doğru yoldur. Bu nedenle yangına sebebiyet verecek olan koşulların oluşmasının belirli aralıklarla rutin olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte yangının çıkmaması adına önlenebilir çalışmaların yapılması, gerekli önlemlerin alınabilmesi için ilgililerin yangın eğitimleri almış olması şarttır.

YANGIN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
1.        Eğitimin Amacı
2.        Yanma Nedir?
3.        Yanma Koşulları
4.        Yanma Çeşitleri
4.1.     Yavaş Yanma
4.2.     Kendi Kendine Yanma
4.3.     Hızlı Yanma
4.4.     Parlama- Patlama Şeklinde Yanma
4.5.     Detonasyon
5.        Yangın Nedir?  
5—1   Yangın Oluşum Safhaları
5--1.1.     Başlangıç Safhası
5--1.2.     Denge Safhası
5--1.3.     Sıcak Tütme Safhası
6.      Yangın Nedenleri
 6.1.    Korunma Önlemlerinin Alınması
 6.2.    Bilgisizlik
 6.3.    İhmal
 6.4.    Kazalar
 6.5.    Sıçrama
 6.6.    Sabotaj
 6.7.    Doğa Olayları
6--1.  Yangın Başlatan Etkenler
6--1.1.       Bacalar
6--1.2.       Sigara Ve Kibrit
6--1.3.       Kıvılcım
6--1.4.   Elektrik
6--1.5.   Parlayıcı Ve Patlayıcı Maddeler(Benzin, Tiner, Solvent Vs.)
6--1.6.   Gaz Halindeki Maddeler(Likit, Petrol Gazı, Doğal Gaz, Hidrojen, Biyogaz)
6--1.7.    Hayvanların Sebep Olduğu Yangınlar
6--1.8.    Yıldırımların Sebep Olduğu Yangınlar
6--1.9.    Güneş Isısının Sebep Olduğu Yangınlar
6--1.10.  Diğer Etkenler
7.        Yangın Önleyici Tedbirler
7.1.     Bina Tehlike Sınıflandırılması
7.1.1.  Düşük Tehlike
7.1.2.  Orta Tehlike
7.1.3.  Yüksek Tehlike
7.2.      İnşai (Yapı) Bakımından Önleyici Tedbirler
7.2.1.   Elektrik Tesisatı
7.2.2.   Su Tesisatı
7.2.3.   Kalorifer Tesisatı
7.2.4.      Paratoner (Yıldırımsavar) Tesisatı
7.2.5.      Sobalar
7.2.6.      Kalorifer Ocakları
7.2.7.      Elektrik Ve Elektrikli Cihazlar
7.2.8.      Diğer Tedbirler
 
8.       Yangın İstatislikleri
8.1.    Yangın Çıkış Sebepleri
8.2.    Yanların Sebep Olduğu Maddi Kayıplar
8.3.    Yangınlar Sonucu Meydana Gelen Can Kayıpları
9.       Yangın Sınıflandırılması
9.1.    A Sınıfı Yangınlar
9.2.    B Sınıfı Yangınlar
9.3.    C Sınıfı Yangınlar
9.4.    D Sınıfı Yangınlar E Elektrik Yangınları
10.      Yangın Türleri
10.1.     Lpg Yangınları
10.2.        Doğalgaz Yangınları
10.3.        Akaryakıt Yangınları
10.4.        Baca Yangınları
10.5.        Elektrik Yangınları
10.6.        Orman Yangınları
11.       Araç Yangınları
12.        Bina Yangınları 
 13.  Evde Yangın Güvenliği
13.1.         Yangına Karşı Evde Alınacak Önlemler
14.         Yanma Ürünleri   
15.         Yangın Yerindeki Tehlikeler
15.1.     Yangın Büyüme Hızı
15.2.     Yüksek Sıcaklık Tehlikesi
15.3.     Yangın Bileşenlerinin Yangının Yayılmasına Etkileri
15.4.     Yangın Safhalarındaki Tehlikeler
15.5.     Zehirli Gazlar
15.6.     Patlama Tehlikesi
15.6.1.  Fiziksel Patlama
15.6.2.  Kimyasal Patlama
15.7.     Çökme Tehlikesi
15.8.     Elektrik Tehlikesi
15.9.     Kimyasal Tehlike
15.9.1.  Su İle Reaksiyona Girerek Yanıcı Gaz Üreten Maddeler
15.9.2.  Zehirleyici Kimyasal Maddeler
15.9.3.  Radyoaktif Maddeler
15.9.4.  Tahriş Edici Sıvı Kimyasal Maddeler
15.10.    Psikolojik Tehlikeler
16.         Yangınların Meydana Getirdiği  Zararlar
17.        İşyerinde, Kurum Ve Kuruluşlarda Acil Durum Planı Ve Ekiplerin Kuruluşu
18.        Yangın Söndürme Usulleri
18.1.      Soğutarak Söndürme
18.2.      Hava İle İrtibatı Kesme
18.2.1.   Örtme
18.2.2.   Boğma
18.3.      Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma
18.3.1.   Yanıcı Maddeyi Ortamdan Uzaklaştırma
18.3.2.   Yanıcı Maddeyi Isıdan Ayırmak Ve Ara Boşluğu Yaratmak
19.         Yangın Söndürme Maddeleri Ve Kullanım Özellikleri
19.1.      Söndürme Maddeleri
19.1.1.   Su
19.1.2.   Köpük
19.1.3.   Kuru Kimyevi Toz (Kkt)
19.1.4.   Karbondioksit (Co2)
19.1.5.   Kum, Toprak, Çakıl
19.2.      Kullanım Özellikleri  
20.        Yangın Söndürme Tüpü Kullanımı
21.         Kullanılması Gereken Ekipmanlar-Kişisel Koruyucular
 
 Eğitim Süresi: 2 saat
Eğitim Başvuru Formu