Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi:
Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma biçimleridir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir.  Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuatdaki Yeri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

 Eğitim İçeriği: 

Yüksekte çalışmanın tanımı
Yüksekte çalışma ortamları
Yükseklik bilinci ve güvenliği
Yüksekte çalışmada kullanılan koruyucu donanımlar
Yüksekte çalışma ekipmanları ve kullanma prensipleri
Yükseğe güvenle ulaşma yöntemleri
Yüksekte çalışmayla ilgili kanun , yönetmelik ve tüzükler
İskelelerin kurulması ve çalışması
Korkuluklar ve çatılarda çalışma konuları
Dış cephe asansörleri
Mobil yükselebilen platformlar
Kaldırma ekipmanları
Merdivenlerde çalışma teknikleri
Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemleri
Ankarj noktaları ve kullanma alanları
Tehlikeli ve güvensiz durumlar
Güvenli ortam oluşturma
Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartları
Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemleri

Eğitim Süresi: 1 gün