İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi Kurs İçeriği nedir?
\r\n\\r\\n1) Genel İlkyardım Bilgileri
\r\n\\r\\n2) Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
\r\n\\r\\n3) Temel Yaşam Desteği
\r\n\\r\\n4) Kanamalarda İlkyardım
\r\n\\r\\n5) Yaralanmalarda İlkyardım
\r\n\\r\\n6) Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
\r\n\\r\\n7) Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
\r\n\\r\\n8) Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
\r\n\\r\\n9) Zehirlenmelerde İlkyardım
\r\n\\r\\n10) Hayvan Isırmalarında İlkyardım
\r\n\\r\\n11) Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
\r\n\\r\\n12) Boğulmalarda İlkyardım
\r\n\\r\\n13) Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nEğitim Süresi: 16 saat-2 Gün
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nİlkyardım Eğitimi Kurs İçeriğinde nelerden bahsediliyor?
\r\n\\r\\nGenel İlkyardım Bilgileri 
\r\n\\r\\nEğitimin bu ilk aşamasında, eğitimin sonraki aşamaları için gerekli olan alt yapıyı oluşturacak temel kavramlar ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. İlkyardımcı, hayat kurtarma zinciri ve yasal zorunluluklar bu bölümde işlenmektedir.

\r\n\\r\\n\\r\\n\r\n\r\n


\r\n\\r\\nHasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
\r\n\\r\\nİlkyardım uygulamalarını gerçekleştirmek için gerekli olan “Vücudu oluşturan sistemler ve görevleri” bu bölümde ele alınmaktadır. Ayrıca ilkyardımın en önemli kuralı olan kaza alanı, yaralı ve ilkyardımcı güvenliği de bu bölümün konusudur.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nTemel Yaşam Desteği
\r\n\\r\\nTeorik ve uygulamalı eğitimden oluşan bu bölümde solunum ve kalp durması durumunda uygulanacak ilkyardım teknikleri uygulamalı bir biçimde anlatılmaktadır. Uygulama aşamasında bebek, çocuk ve yetişkin mankenler üzerinde katılımcılara bilinç kontrolü, havayolunun açıklığının sağlanması, solunumun değerlendirilmesi, suni solunum uygulaması, dolaşımın değerlendirilmesi ve gerekiyorsa kalp masajının nasıl uygulanacağı konularında pratik yaptırılmaktadır. Eğitimin bu bölümünde tüm katılımcılara teker teker uygulama şansı sağlanmaktadır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nKanamalarda İlkyardım
\r\n\\r\\nKazalar ve acil durumlarda en çok karşılaşılan vakalardan olan kanamalar bu bölümde ele alınmaktadır. Eğitimin öncelikli amacı kanamanın ciddiyetini değerlendirme ve gerekli müdahaleyi yapabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Uygulama bölümünde ciddi bir kanamaya yapılabilecek müdahale yöntemleri için pratik yapılmaktadır. Amaç her katılımcının böylesi bir kanamaya ilkyardım müdahalesi yapabilecek düzeyde hazır olmasıdır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nYaralanmalarda İlkyardım
\r\n\\r\\nKanamalar konusunun devamı niteliğindeki bu konuda, farklı yaralanma bölgelerine uygulanacak farklı ilkyardım müdahaleleri işlenmektedir. Katılımcılar bu bölümde de ilkyardım malzemeleri ile uygulamalar yapmaktadırlar. Yaralanma çeşitlerinin değerlendirilmesi, yapılacak müdahaleyi değerlendirme anlamında çok önemli olduğundan bu bölümde ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nYanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
\r\n\\r\\nGünlük yaşantıda sık karşılaştığımız yanık, sıcak çarpması ve özellikle afetlerde ve doğada gerçekleşen kazalarda karşımıza çıkabilen donma konusu bu bölümde ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Bu vakalara ilkyardımın nasıl yapılacağı, ne gibi sıkıntılarla karşılaşılabileceği ve bunların ne şekilde çözülebileceği uygulamalarla anlatılmaktadır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nKırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
\r\n\\r\\nKazalar ve acil durumlarda belki de en çok karşılaşılan vakalar olan kırık, çıkık ve burkulmalar çeşitleri, aralarındaki farklar ve her birine yapılacak müdahalelerle incelenmektedir. Yapılan uygulamalarda ciddi bir kırık vakası canlandırılmakta ve her katılımcının bu kırığa çevrede o an bulabileceği malzemeleri kullanarak direkt müdahale edebilmesi için gerekli beceri ve bilgi kazandırılmaktadır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nBilinç Bozukluklarında İlkyardım
\r\n\\r\\nBayılma, epilepsi, şeker düşmesi, koma ve göğüs ağrısı gibi bilinç bozukluklarına yapılacak ilkyardım müdahaleleri bu bölümde işlenmektedir. İlkyardımcı böylesi bir durumla karşılaştığı zaman nasıl bir değerlendirme yapabileceğini ve ilkyardım tekniklerini bu aşamada öğrenmektedir. Konu uygulamalarla pekiştirilmektedir.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nZehirlenmelerde İlkyardım
\r\n\\r\\nZehirlenme de günlük yaşamda ve işyerlerinde sık karşılaşılan vakalardan biridir. Bu bölümde katılımcı zehirlenmeleri, nasıl korunması gerektiğini ve zehirlenmelerde izlenecek olan ilkyardım yöntemlerini öğrenmektedir.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nHayvan Isırmalarında İlkyardım
\r\n\\r\\nHayvan ısırmaları, böcek sokmaları gibi çok karşılaşılan olaylar ve bunlara yönelik müdahale teknikleri bu bölümde ele alınmaktadır. Böyle bir ısırık veya sokma sonrası yapılacak ilkyardım teknikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nGöz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
\r\n\\r\\nİnsan yaşamı için son derece önemli olan göz, kulak ve burun gibi duyu organlarına yabancı cisimler kaçması durumunda yapılacak müdahaleleri içeren bu bölüm sonunda, katılımcıların ne tip durumlara müdahale edebileceklerini öğrenmeleri ve bu müdahaleyi gerçekleştirecek bilgi ve beceriyi edinmeleri hedeflenmektedir.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nBoğulmalarda İlkyardım
\r\n\\r\\nGaz veya sıvı kaynaklı boğulma olaylarındaki yaralılara müdahale teknikleri uygulamalı bir biçimde ele alınmakta, ilkyardımcı adaylarına bu tip vakalara ne şekilde müdahale etmeleri gerektiği öğretilmektedir.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nHasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
\r\n\\r\\nİlkyardımın en önemli konularında biri de en çok hata yapılan yaralı taşıma konusudur. Bu bölümde, bir acil durumda kazazedenin ne zaman taşınması gerektiği ve eğer taşıması gerekiyorsa izlenecek olan ilkyardım yöntemleri ilkyardımcı adaylarına öğretilmektedir. Bir yaralanma anında çevrede bulunan malzemeleri kullanarak sedye yapma yöntemleri ve malzeme kullanmaksızın bir kazazedenin nasıl taşınması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ülkemizde yanlış uygulamalarına çok sık rastlanılan, trafik kazası anında yaralının araç içinden çıkartılmasının hangi koşullarda gerektiği ve güvenli bir biçimde nasıl gerçekleştirileceği yöntemi uygulamalı olarak gösterilmekte , katılımcıların pratik yapması sağlanmaktadır.
\r\n\\r\\n
\r\n\\r\\nBaşvuru Formu

\r\n\\r\\n