Bize ulaşın

Varlık Mah. 100.Yıl Bulvarı
Işıldar Apt. No:59 D:9
Muratpaşa/ANTALYA
Tel: 0242 242 1992
 info@andem.net
f: Andem Eğitim

 

REFERANSLARIMIZDAN...

E-BÜLTEN KAYIT

Email adresinizi aşağıdaki forma ekleyin, güncel haber, duyuru ve etkinlikleri mail adresinize gönderelim...

Adı soyadı :
Eposta :
Eylem :
Ekle Çıkar

ARAMA

Aranan :

SEVİYE TESPİT SINAVI

İLKYARDIM SINAVLARI

İnsan Kaynakları Eğitim Programları\İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi

Eğitimin amacı: İşletmelerde, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun
temel kavramlarına dair eğitim almış ve/veya uygulama tecrübeleri ile iş hayatında
bulunmuş yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının, iş hukuku ve uygulamalarına
ilişkin meselelerde, haklarını ve sorumluluklarını öğrenmeleri ve uygulamaların yasal
gerekliliklere göre yapılmasının sağlaması için gerekli bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Böylece gereksiz dava giderlerinden, tazminatlardan korunmalarını sağlamak ve iş
hukukunun daha somut meselelerine hazırlıklı olmalarını hedeflemektedir.
İş kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu eğitimini destekleyici nitelikte,
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi de yöneticileri ve ilgili alanda çalışanları,
yasal hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirecektir.

Kimler katılabilir: Orta ve üst düzey yöneticiler, insan kaynakları
uzmanları ve elemanları, bu konularda bilgi eksikliği olan ve uzmanlaşarak
iş hayatına hazırlanmak isteyen herkes.

Eğitim İçeriği:

Ø İş Hukuku
·İş Hukukunun Temel İlkeleri ve Uygulamaya Yansıması
·4857 ayılı İş Kanunu’nun Temel Kavramları ve
  Uygulamaya Yansımaları
*İşçi - İşveren
*Alt İşveren- İşveren Vekili
*İşyeri ve İşyerinin Devri
*Ücret
·İş Sözleşmesi
*İş Sözleşmesinin Tanımı
*Sözleşmenin Hazırlanması (Sözleşmede Bulunması
   Gereken Kayıtlar)
*İş Sözleşmesinin Kurulması
*Cezai Şart ve Diğer Yasak Kayıtlar
*İş Sözleşmesinde Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
·İş Sözleşmesi Türleri
*Belirli Süreli, Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
*Deneme Süreli İş Sözleşmeleri
*Takım Sözleşmesi, Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı
  İş Sözleşmeleri
·Ücret
*Ücret Kavramı, Ücrete Hak Kazanma
*Ücret Türleri
*Ücret Türlerinin Uygulama Alanları
*Ücret Sayılan ve Sayılmayan Ödemeler
*Ücretin Ödenmemesi
*Ücret Kesme Cezası (Koşulları – Sonuçları)
·Çalışma ve Dinlenme Süreleri
*Çalışma Süresi Kavramı ve Çalışma
  Süresinden Sayılan Durumlar
*Normal Çalışma ve Fazla Çalışma
*Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Kavramı
*Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
*Dinlenme Süreleri
·İzin Hakkı
*Yıllık Ücretli İzin (Süreler – Koşullar – Uygulama)
*Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Süreler
*Yıllık İzin Ücreti – İşten Ayrılmada İzin Ücreti
·Çalışma Koşullarında Değişiklik ve Değişiklik Usulü
·İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
*Bildirimli Fesih
*Bildirimsiz Fesih
*Tarafların Anlaşması (İkale)
*İstifa, Ölüm, Askerlik, Evlenme
*Haklı Nedenlerle Fesih (İşçi ve İşveren Açısından)
*Fesih Bildirim Usulleri
·İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
*İbraname Uygulamaları – Verilmesi Gereken
  Belgeler (Çalışma Belgesi v.b.)
*İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı
*İşçinin Rekabet Yasağı
*Cezai Şart
·İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Uygulamaları
*İhbar Tazminatının Hesaplanması
*Kıdemin Tespiti ve Kıdem Tazminatının Hesaplanması
·Ekonomik Kriz Döneminde İş Hukuku Uygulamaları
.Yargıtay’ın Temel İş Hukuku Kavramlarına Dair 
 İlke Kararları ve Uygulama
·İşçinin Özel Yaşamına Müdahale
*Müdahalenin Sınırları
*İş Etiği – Değerlendirmeler
*Mobbing Uygulamaları
ØSosyal Güvenlik Hukuku
·Sosyal Güvenlik ve Sigorta kavramları
·İşverenin Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamındaki
 Sorumlulukları
·İş Kazası ve Meslek Hastalığı
·Genel Sağlık Sigortası
·İş kazası, Meslek Hastalığı, Analık, Malüllük,
 Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
·Sigorta Primleri, Sigortalı Bildirme Yükümlülükleri
·İşsizlik Sigortası
·Sosyal Sigortalar Uygulamaları
Øİş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
·İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
·İşçi Sağlığı Kavramı
·Temel Kavramlar
*Sorumluluk Meselesi
*Kusursuz Sorumluluk – Kusura Dayanan Sorumluluk
*Sözleşmeden Doğan Sorumluluk
*Sözleşme Dışı Sorumluluk – Haksız Fiil Sorumluluğu
·İş Kazası
·Meslek Hastalığı
·İşverenin Sorumluluğu
·İşçinin Yükümlülükleri
·İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Örgütlenmesi
·İş Kazası ve Meslek Hastalığına İlişkin Hukuksal Sonuçlar
*Hukuki Sorumluluk
*Cezai sorumluluk
·Konuya İlişkin Yargıtay Kararlarının incel enmesi
·İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku’na İlişkin
.Örnek Belgelerin İncelenmesi

Süre:30 saat
Katılım Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listeye geri dön
İnsan Kaynakları Eğitim Programları  Kategorisindeki Diğer Yazılar
ETKİN ORYANTASYON EĞİTİMİ
İK'cılar İçin Sözleşme Hukuku
Mobbing:İş Yerinde Psikolojik Yıldırma
Sözleşmeler Hukuku ve Ticari Sözleşmeler
İş Başvurusu Yapacak Adaylar İçin Başarılı MülakatTeknikleri
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları Çerçevesinde Uygulamalı Bordro ve Ücret Yönetimi
Kriz Anında İnsan Kaynakları Stratejileri
İş Gücü Verimliliğini Yönetebilmek
Mülakat Yönetimi