Bize ulaşın

Varlık Mah. 100.Yıl Bulvarı
Işıldar Apt. No:59 D:9
Muratpaşa/ANTALYA
Tel: 0242 242 1992
 info@andem.net
f: Andem Eğitim

 

REFERANSLARIMIZDAN...

E-BÜLTEN KAYIT

Email adresinizi aşağıdaki forma ekleyin, güncel haber, duyuru ve etkinlikleri mail adresinize gönderelim...

Adı soyadı :
Eposta :
Eylem :
Ekle Çıkar

ARAMA

Aranan :

SEVİYE TESPİT SINAVI

İLKYARDIM SINAVLARI

Danışmanlık Hizmetleri\İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Günümüzde pek çok şirket, İnsan Kaynaklarında çalışmayan yöneticilerinin de birer İK yöneticisi bakış açısına sahip olmalarını, “insan yönetimi” konusunda daha etkin olarak kuruma kattıkları değeri arttırmalarını beklemektedir. Özellikle İK Yönetimi Dönüşüm senaryoları içerisinde fonksiyonel yöneticilerin bu alandaki rollerinde artışlar olmaktadır. Bu programda gerekli temel bilgi ve uygulama örnekleri yer almaktadır.
Bu program, bir yöneticinin İK konuları ile ilgili bilmesi gereken konulara erişimini sağlayacak ve yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılması
•İş analizlerinin incelenmesi, eksikliklerinin giderilmesi    
•İnsan Kaynakları Planlamasının Aşamalarının Uygulanması  
•İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
•Mevcutta uygulan anketlerin incelenmesi, yapılmayan uygulamaların hayata
 geçirilmesi
İşe Alım Prosedürlerinin Oluşturulması
•Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi
•Aday profillerinin belirlenmesi
•Mülakat Yöntemi Belirleme ve Mülakat Komitesi Oluşturma
•Personel el kitabı oluşturulması
Eğitim Planlama
•Organizasyonda eğitim prosedürünün oluşturulması
•Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 
•Planlanan eğitimlerin verilmesi
•Eğitimin işe transferinin ölçümlenmesi
Kariyer Yönetimi
•Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
•Kariyer Yönetiminin Adımları ve Aşamaları
•Kariyer Değişiklikleri ve Kariyer Gelişimi
•Kariyer Yönetimi ve Organizasyonel Yedekleme Planı
Performans Yönetim Sisteminin Kurulması
Bu sistem, yönetim bilgi sistemlerinden elde edilen verilerin, araştırmalar sonucunda belirlenen müşteri memnuniyeti bilgilerinin ve ölçümlenen hizmet kalitesi değerlendirmesinin, periyodik bazda gerçekleştirilen subjektif değerleme sonuçlarının, gelir hedeflerini tutturma başarılarının ve diğer yetkinlik bazlı performans ölçümlemelerinin tümünü kapsayacak ve alınan sonuçları teşvik veya buna benzer ödüllendirme araçları ile ilişkilendirecek bir sistemin hayata geçirilmesi, yönetimin stratejik hedeflerinin tabana yayılması ve performansın stratejik hedefler paralelinde yönlendirilmesini sağlayacaktır.
Emek yoğun bir oluşum olan hizmet sektöründe, performans kriterlerinin doğru bir biçimde oluşturulması, ölçülmesi ve çıktıların ödüllendirilmesi önem taşımaktadır. Yetkinlik bazlı performans yönetimi sisteminin oluşturulurken aşağıdaki temel aşamalar öngörülmektedir:
•Mevcut  Durum Değerlendirmesi
•Konumlanmış olan farklı hiyerarşik kademelerde bulunan çalışanlar için farklı yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
•İşletmenin koyduğu global hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere farklı pozisyonlar için performans kriterlerinin tanımlanması (Hizmet seviyesi hedefleri, müşteri memnuniyet hedefleri, çalışan memnuniyet hedefleri, gelir ve karlılık hedefleri gibi kriterlerdir)
•Tanımlanan bu hedef ve kriterlerin  ölçülmesine ve izlenmesine imkan tanıyacak "yetkinlik" ve "sorumluluk" bazlı bir performans değerlendirmesi sisteminin tanımlanması ve uygulamaya alınması
•Tüm seviyeleri içerecek ve performansa dayandırılacak bir ödüllendirme ve teşvik sisteminin kurulması
•Performans değerlendirme ve teşvik sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi
Kariyer Planlama Uygulamaları
•Kurumsal değerlendirme
Kurumun sahip olduğu insan kaynağının genel olarak gözden geçirilmesi sürecidir. Bu yöntem aynı zamanda İnsan Kaynakları uygulamalarının da başlangıcını oluşturur.
•Kariyer olanaklarının belirlenmesi
Kişilerin yükselme biçim ve şartlarının belirlenmesi sürecidir.
•Çalışanların izlenmesi ve performans değerlendirilmesi
•Kariyer danışmanlığı
•Kariyer olanaklarına yönelik eğitimler
Performans değerlendirme sonuçları ve iş tatmini ölçmeye yönelik yapılan araştırmalar sonucunda çalışanların gelişimi için bireyler için eğitim programlarının oluşturulması sürecidir.
Öneri Sisteminin Kurulması
Öneri sistemi, işyerinde verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi vb. her türlü pratik, uygulanabilir çözümün sistematik bir yöntemle toplanmasını ifade eder. Öneri sistemleri yoluyla; çalışanlar, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma avantajını kullanırken, organizasyonlar da bu önerilerden organizasyon hedeflerine uygun ve o hedeflere ulaşma konusunda katma değer sağlayacak olanlarını hayata geçirme avantajına sahip olacaktır. Sistem, çalışanların iş sırasında edindikleri bilgiler ve deneyimler sayesinde yüksek tecrübeye, pozitif öneri potansiyeline sahip oldukları varsayımından hareket eder. Çalışanların uzmanlığa sahip oldukları konuların yanında, deneyim ve bilgi birikiminden kaynaklanan rehberlik yapma potansiyelleri, "işi en iyi yapan bilir" görüşü doğrultusunda değerlendirilir.
•Öneri alınacak ve alınmayacak konuların belirlenmesi
•Değerlendirmenin yapılacağı yöntemin belirlenmesi
•Değerlendirme aşamalarının belirlenmesi
•Ödüllendirme sisteminin içeriğinin belirlenmesi
•Esnek, anlaşılır ve fonksiyonel bir öneri formu oluşturulması
Listeye geri dön
Danışmanlık Hizmetleri  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Kurumsal Danışmanlık