Bize ulaşın

Varlık Mah. 100.Yıl Bulvarı
Işıldar Apt. No:59 D:9
Muratpaşa/ANTALYA
Tel: 0242 242 1992
 info@andem.net
f: Andem Eğitim

 

REFERANSLARIMIZDAN...

E-BÜLTEN KAYIT

Email adresinizi aşağıdaki forma ekleyin, güncel haber, duyuru ve etkinlikleri mail adresinize gönderelim...

Adı soyadı :
Eposta :
Eylem :
Ekle Çıkar

ARAMA

Aranan :

SEVİYE TESPİT SINAVI

İLKYARDIM SINAVLARI

Yönetim Programları\Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Amaç:Yeni ve Bütünsel Lojistik Yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında
Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi,
fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin
daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:
•Temel lojistik faaliyetler
•Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki yeri
•Lojistik yönetimi’nin bileşenleri-müşteri hizmetleri, talep tahminleri,
  üretim planlaması, stok yönetimi, lojistik iletişimi, malzeme yönetimi,
  sipariş işleme ve ambalajlama konusunda temel yaklaşımlar.
•Lojistik maliyetleri (müşteri hizmetleri, nakliye, aktarma, depolama
  maliyetleri, elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, rant,
  stok taşıma maliyetleri, işçilik, enerji, kayıp ve hasar, teknolojik eskime,
  iade yönetimi, vbg görünür görünmez maliyetler)
•Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl oluşturabiliriz?
  Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma yöntemleri.
•Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti(taraf) lojistik kavramı(3PL)
•Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
•Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar
 (stratejik planlamada lojistiğin önemi, genel lojistik stratejileri,
  toplam kalite yönetimi (TKY), tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya
  yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time), dinamik-etkin davranış yönetimi,
  müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management-CRM) etkin tüketici
  yanıtı (efficient customer response-ECR), küresel lojistik, lojistik uygulamalarda
  verimlilik artışı sağlanması, lojistik bilgi sistemleri, dış kaynak kullanımı (outsourcing),
  4. taraf lojistik hizmet şirketleri (fourth party lojistics), ortaklıklar, stratejik
  anlaşmalar,  teknoloji,.
•Lojistik bilgi sistemleri (geleneksel bilgi akışı, bilgi tabanlı lojistik ve ürün akışı,
  dağıtım kanalı akışı, tedarik zinciri akışı, elektronik veri değişimi(EDI-electronic
  data interchange), geleneksel metotlarla EDI, bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin
  karar ve işlem otomasyonuna aktarılması. Sanal ortamda ticaret (e-commerce)
•Etkin lojistik organizasyonu (uyumlu lojistik organizasyonunun elemanları,
  organizasyon yapılarının temel türleri, lojistiğin koordinasyonu, matris 
  organizasyonlarda lojistik). Bu organizasyon yapılarından genel olarak beklentiler.
•Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü ( lojistik performansı kontrol
  yöntemleri). Amaç ve sonuç arasında gereken bağlantıların kurulması,
•Tedarik zinciri yönetimi ( tedarik zinciri yönetim-TZY- anlayışı, TZY’nin temelindeki
  süreç vizyonu, müşteri ilişkileri yönetim süreci, tedarik zincirinin analizi.
  TZY’nden beklenilen standart faydalar. Bu faydaları sağlama amacına
  yönelik olarak tasarlanması gerekenler.
•Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması ( depo yerlerinin seçimi,
  rut planlama, en kısa yol problemi). Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında
  en kısa yol/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması. Artan rekabet ortamında
  dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler. Zorlayıcı nedenler, maliyet
  düşümlerinde temel yaklaşımlar.
•Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP) ve dağıtım kaynaklarının
  planlanması, tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi ve Pazar verilerinin
  değerlendirilmesi, müşteri davranışlarının yorumlanması.
*Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı
•Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, süreçlerin tasarlanması.
  Bu yolla elektronik alt yapı ve programların sistemim uyumlu olarak çalışmasının
  sağlanması. Performans ölçütlerinin belirlenmesi, karar standartlarının performans
  değerlendirilmesine olabilecek etkileri.
•Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı

Katılımcılar:Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden sorumlu orta düzey yöneticiler
Süre:2 gün

Listeye geri dön
Yönetim Programları  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Girişimciler İçin Proje Hazırlama Eğitimi
Girişimcilik-Girişimcinin Kılavuzu -2-
Girişimcilik-Girişimcinin Kılavuzu -1-
Üretim Reçetelerinin Hazırlanması
İşverenler ve Yöneticiler İçin İş Hukuku
Yönetici&Lider Uzmanlık Programı
Finansal Teknikler ve Maliyet Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İleri Derecede Satın Alma Yönetimi (Satınalma ve Satınalma Süreçleri)
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri