Fatoş KOCABÖREK AÇIL

1976 Antalya doğumludur. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümü’nden 
1996 yılında mezun olduktan sonra çalışma hayatına başlamıştır. 2002 yılına kadar mesleğiyle ilgili çalışmalar yapmıştır.
Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı’nı tamamlayarak çalışma hayatı boyunca hem mesleği ile ilgili hem de ofis 
programlarıyla ilgili eğitimler vermiştir. 2002 yılında Özel bir eğitim kurumu olan DEULCOM International Antalya Şubesinde
Eğitim Danışmanı olarak 2 yıl çalışmıştır.
2004 yılında ANDEM’i (Antalya Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) ortağıyla birlikte kurmuşlardır. Bugüne kadar yapılan tüm 
eğitim çalışmalarına hem kendi gelişimi için, hem de firma yetkilisi olarak katılmıştır. Ayrıca 2009 yılında İnsan Kaynakları 
Yönetimi sertifikası, Eğiticinin Eğitimi Sertifikalarını da almıştır. Edindiği tüm bilgiler çerçevesinde ANDEM-İŞKUR işbirliği ile
açılan Modüler Programlarda ve genel katılıma açık eğitimlerde Office eğitimleri, zaman yönetimi, stres yönetimi, iletişim, 
takım çalışması vb. kişisel gelişim eğitimleri vermektedir. 2011 yılında Yaratıcı Drama Liderliği programına başlamış olup ikinci 
seviyeyi tamamlayarak üçüncü seviyeye önümüzdeki günlerde  başlayacaktır. Öğrenmenin yaşı yoktur felsefesiyle hala eğitimlere 
katılmakta ve İşletme bölümüne devam etmektedir.